Home
Projecten
Steun ons
Over ons
Uw profiel
Contact
 
 

Activiteiten en Beleidsplan

 
Activiteiten en Beleidsplan

De stichting is in 2001 opgericht en houdt zich bezig met bevordering van medische zorg en onderwijs/educatie van kinderen in Afrika en meer speciaal in Zambia en Zimbabwe.

Fundraising werd gerealiseerd met behulp van locale Rotary en Lions clubs in Limburg, particuliere donaties , Cordaid en Wilde Ganzen. Binnen afzienbare termijn zullen acties worden gestart om nieuwe fondsen te werven.

Projecten


Sinds de oprichting zijn 23 projecten gerealiseerd waarvan 5 in Zambia en 18 in Zimbabwe. Het laatst gerealiseerde project ( ultimo 2014) betrof de bouw van een zgn Maternity Ward bij de Chisuma Health Clinic in Chisuma (Zimbabwe).

Het bestuur van de stichting heeft recentelijk met behulp van locale partners waarmee reeds wordt samengewerkt, een overzicht opgesteld van locale behoeften op het vlak van onderwijs en gezondheid in de regio Victoria Falls en het Hwangi district (noord Zimbabwe). Dat overzicht omvat een aantal potentiele projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

- aanleg van waterboor en zuiverings- installaties
- wasvoorzieningen voor gehandicapten
- opzet voorlichtingscampagne voor gezondheidszorg
- eenvoudige laboratoria voor klinieken om testen uit te voeren
- mosquito netten voor klinieken en onderwijs/educatie gebied oa schoolboeken
- computer app voor scholen
- school uniformen
- bijdragen voor schoolgelden van weeskinderen
- opzet van school bibliotheken

Toekomstige projecten

Overleg wordt thans gevoerd welke projecten in aanmerking komen voor financiering door Share the Care. Per project is een summiere kosten opgaaf verstrekt. De keuze uit de potentiele projecten zal gemaakt worden op basis van

- doelstelling stichting
- financiele haalbaarheid project
- controle mogelijkheden op besteding gelden per project