Home
Projecten
Steun ons
Over ons
Uw profiel
Contact

Spotlight

 

 
 

Een basic school voor Kachale, Zambia

 
14 december 2014
Stigma opheffen en educatie voor de kinderen van lepra families, Zambia
INLEIDING

Dit project houdt in: de bouw van een 8-klassige basic school met community hall, kantoortje, woning en elektriciteit. Het project zal ca 60.000 U$ kosten en wordt geadopteerd door Rotaryclub Amsterdam-Nachtwacht. Naast fundraising door deze club zijn ook bijdragen van CORDAID, Stg ActieGewenst, Lomitel BV en Lionsclub Hoensbroek-Brunssum toegezegd.

De NGO NASAD (National Agenda For Social Advancement) te Lusaka, Zambia vroegde stichting ?Kinderhulp-ShareTheCare? om hulp bij het realiseren van hetvoorliggende project.

Sinds juni 2007 onderhoudt de stichting ?Kinderhulp-ShareTheCare? contactmet Kathy Harding, oprichtster en administrator van de Zambiaanse stichtingNASAD (National Agenda For Social Advancement) te Lusaka. De stichting biedtsinds die tijd hulp bij het centrale project van NASAD: het bouwen van hetnieuwe dorp KACHALE voor de leprozen, hun kinderen en families, die sinds 1963in de verwaarloosde, uitgewoonde en geïsoleerde lepra compound Liteta, Zambia wonen.

Deze compound moet van de overheidverdwijnen, maar deze heeft er geen geld of beleid voor over. De families wordengeacht te vertrekken en te integreren in normale dorpen, hetgeen voor dezemensen met een enorm stigma vrijwel onmogelijk is zonder hulp.

Kathy Harding MBA uit Lusaka is met haarNGO NASAD al 15 jaar als vrijwilliger zeer begaan met het lot van deze mensenen vooral hun kansloze kinderen, die geen onderwijs kunnen volgen.

Gestaag vordert de bouw van een nieuw dorp(zie foto  van een van de woningen), waarvoor zij al vele jaren fondsenwerft. Voor haar werk ontving zij enkele jaren geleden een hoge onderscheidingvan Koningin Elizabeth van Engeland. Tenminste drie dagen per week woont zezelf in een oude caravan in het nieuwe dorp Kachale.
Kachale is op ca 20 km van Litetagesitueerd in het ChibomboDistrict, ca 120 km ten noorden van Lusaka in eenvrij dicht bevolkt vruchtbaar gebied waar de mensen leven vankleinschalige  akkerbouw enveeteelt. Het is een gebied waar de overheid tot op heden weinig scholen heeft gesticht,waardoor er rondom Kachale ca 1000 kinderen geen primair onderwijs kunnenvolgen.

Grootste prioriteit is nu de bouw van een 8 klassige Basic School, community hall, een woning enelektriciteits voorzieningen. De school zal uiteindelijk bezocht worden door ca 90 kinderen uit families met leprapatiënten en tenminste 230 kinderen uit de nabij Kachale gelegen woongemeenschappen. De kwaliteit van de school zal bovengemiddeld zijn. En dat gevoegd bij het ontbreken van Primair onderwijs in de omgeving moet kunnen bewerkstelligen dat het stigma van de kinderen uit leprafamilies wordt doorbroken. Integratie eindelijk mogelijk wordt.


Doel van het project


Ons doel is om met dit project een bijdrage te leveren aan een van de doelstellingen van NASAD: het stigma van de kinderen van leprafamilies doorbreken en ze toekomstkansen bieden door voor hen en de kinderen uit omliggende dorpen een school te bouwen. 

Kortom

De cultuuromslag die de gezonde burgers moeten maken om te leren omgaan met hun zieke medeburgers en deze onvoorwaardelijk te accepteren creëer je niet alleen door de keuze van het aanbod van onderwijs. NASAD leert de gezonde leden van families in Kachale om zelfstandig hun inkomen te creëren door het bewerken van hun landje, het onderhouden van de openbare ruimte, in de toekomst zal NASAD ook het uitoefenen van kleine ambachtelijke bedrijfjes etc. in Kachale ontwikkelen.

Het dorp Kachale biedt voldoende plek voor de vestiging van nog meer nieuwe huizen bij de in reeds aanwezige woningen van de leprozen, woningen voor de gezonde volwassen nazaten en op den duur mensen van buiten, waardoor ook de integratie bevorderd wordt.  Het totaal concept van voorzieningen waaronder agrarische activiteiten, een professionele kliniek met gekwalificeerde verpleegster, het nu al aanwezige verkooppunt van kleding, de professionele en commerciële hammermill, de school en in de komende jaren de lokale uitoefening van ambachtelijke beroepen en andere dorpsvoorzieningen vormen samen de infrastructuur waarop een nieuwe gezonde samenleving gebouwd kan worden waarin 'gezonde' burgers samen met hun zieke en invalide medebewoners gelukkig kunnen leven. 

In de oude ommuurde lepracompound van Liteta was niets van dit alles mogelijk, lethargie vierde hoogtij en er was totale afhankelijkheid van de charitas. Nu al zie je zelfbewuste mensen, vooral de jongeren, trots op hun eigen dorp, trots op hun agrarische producten en in steeds beter in staat zich open te stellen voor de buitenwereld en te communiceren met mensen uit andere dorpen.

Hieronder een filmpje met o.a. beelden van de bouw en de vorderingen.
PDF document
Een school voor KACHALE, Zambia; maart2009
Uitgebreid projectvoorstel door RotaryAmsterdam-Nachtwacht ingediend bij Cordaid
PDF document 1,36 MB
8 januari 2011 12:27


Steun ons

Wilt u ons helpen weeskinderen een betere toekomst te geven?