Home
Projecten
Steun ons
Over ons
Uw profiel
Contact

Spotlight

 

 
 

Hulp voor Sintang

 
23 september 2014
Project van Kinderhulp-ShareTheCare en geadopteerd door Lionsclub-Kerkrade
Met dit project willen we de doelstellingen van de Montfortanen op Kalimantan ondersteunen en helpen de continuïteit te verzekeren.

Al weer vele tientallen jaren werken de Montfortanen Jacques Maessen, Piet van Hoof en Huub Swerts temidden van de Dayakbevolking in Sintang op Kalimantan, voormalig Borneo in Indonesië. Lionslid Frans Luiten is enkele jaren geleden na 25 jaar Kalimantan teruggekeerd naar Limburg en werkt nu als pastor in het Ac. Ziekenhuis te Maastricht.

Zonder onderscheid te maken tussen de Moslims en Christenen trachten ze met grote inzet de inheemse bevolking te helpen met het zoeken van nieuwe vormen van bestaan, met het ontdekken van mogelijkheden om hun eigen cultuur in ere te houden, met het ontwikkelen van een beter en gezonder milieu en het verbeteren van hun onderwijs. 

De ontwikkelingen op Kalimantan gaan hard, maar zijn niet in elk opzicht positief te noemen. Grootschalige houtkap onder de vlag van generaals en andere regeringsfunctionarissen, aantasting van milieu en ecosystemen, ongecontroleerde mijnbouw (goud), ontwikkeling van grote rubber- en palmolieplantages, overbevissing van meren en rivieren, leiden ertoe dat de Dayakbevolking, die altijd leefde in een geïsoleerd micromilieu steeds meer gedesoriënteerd raakt en naar andere bestaansmogelijkheden moet gaan zoeken.

Veel jongeren trekken naar de stad om er werk te vinden of te gaan studeren. Een heel groot probleem is de waterhuishouding en het vuilnisprobleem waar van regeringswege niets aan gedaan wordt.
In het werk van de Montfortanen zijn twee hoofdactiviteiten te onderscheiden, die hieronder beknopt beschreven worden. 

KOBUS Information & advice centre for culture of West Borneo.
Reeds vele jaren proberen de Montfortanen veelbelovende inlandse jongeren onderwijs te laten volgen tot en met de universiteit. Sinds kort heeft Sintang haar eigen kleine universiteit.

Veelbelovende jongeren behoeven nu niet meer verre reizen te maken om hoger onderwijs te genieten. Het KOBUS-centre stelt zich tot doel om aan het groeiend gevoel van onafhankelijkheid van andere eilanden (Java, Sumatra) tegemoet te komen door lokale jongeren een kleine studiebeurs te geven. Door de etnische en religieuze spanningen, ook op Borneo, probeert het KOBUS-centre een band te smeden tussen zowel Moslims als Christenen, zowel Dayaks als Malayers en andere nieuwkomers. Enige tientallen afgestudeerden zijn al werkzaam bij de lokale overheid of bij een van de grote companies (rubber- en palmolieondernemingen). Het studiegeld voor de lokale universiteit in Sintang kost beduidend minder dan elders in Indonesië. Een studietoelage van max.  €250 per jaar voor een student is voldoende. Sinds jaar en dag zoekt Jac Maessen c.s. daarvoor sponsoren.

Bina Usaha
 
Een tweede hoofdactiviteit betreft Bina Usaha. Bina Usaha is een door broeder Piet van Hoof opgezette organisatie, die enerzijds is te typeren als een leerlingstelsel/werkplaats en anderzijds als een voorbeeldbedrijf dat in Sintang en omgeving demonstratieprojecten realiseert op het gebied van landbouw en veeteelt, het verantwoord beheer van rioolwater en septiktanks en drinkwater.

Doelstelling van deze organisatie:

a. Ontwikkeling en stimulering van kleine zelfstandige bedrijven op commerciële basis, gericht op de mogelijkheden van de markt in de streek rond Sintang.
b. Leerlingwerkplaatsen creëren in diverse skills en ambachten. In deze werkplaats leidt Piet van Hoof jongens op die meestal niet veel toekomst hebben, zoals vroegtijdige schoolverlaters en transmigranten zonder veel schoolopleiding. Er zijn ook kostwinners bij en die krijgen tijdens hun opleiding een basisinkomen. In deze onconventionele opleiding doorlopen de leerlingen alle facetten van Piet?s ?bedrijf?; van cementwerk naar constructiebedrijf en houtbewerking om op de boerderij en varkensfokkerij uit te komen. Bij vertrek krijgen de leerlingen allemaal een jonge zeug mee, mogen ze bij Piet de mallen lenen om hun eigen putringen te gieten voor de drinkwatervoorziening in hun kampong en krijgen wat basisgereedschap om een degelijk en gezond huis te kunnen bouwen. 

Bina Usaha omvat 6 afdelingen. Voor elk van die onderdelen heeft Piet van Hoof de ambitie om er ooit kostendekkende en zelfs op bescheiden schaal winstmakende bedrijfjes uit te laten ontstaan.

De afdelingen van Bina Usaha zijn: 

De betonafdeling

Hier maken ze m.b.v. zelf ontwikkelde mallen betonnen ringen voor de aanleg van drinkwaterputten en voor vuilwater, c.q. septictanks. Afgestudeerde jongeren mogen deze mallen bij vertrek ook lenen om ook in hun kampong putten aan te leggen - 

De metaalafdeling

Leerlingen leren hier smeden, lassen, draaien en slijpen. Kleinschalig wordt plaatwerk voor goten verwerkt, worden er ijzerconstructies ontworpen en gemaakt alsmede wat reparatiewerk aan auto?s

De afdeling houtbewerking

Hier leren leerlingen zagen, schaven, frezen, enz. Kleinschalig worden ramen, deuren e.d. gemaakt. Bovendien is men nu ook begonnen aandacht te schenken aan zaken als planning van een werk, tekeningen maken en een begroting maken

De afdeling kleinschalige landbouw en veelteelt.

Varkens fokken op een bedrijfsmatige wijze en het opzetten van kleinschalige gemengde bedrijven wordt hier gepromoot d.m.v. een voorbeeldproject. De Dayak is immers van huis uit een landbouwer.

Met dit voorbeeldproject leert Piet van Hoof hoe in een gemengd bedrijfje landbouw geïntensiveerd kan worden. Hij laat met dit project zien dat het niet nodig is steeds opnieuw een stuk bos af te branden om er weer een jaar rijst te verbouwen. Dat kan ook niet langer omdat er steeds minder bos en land voorhanden is. In dit kader laat hij zien hoe d.m.v. de productie van compost de grondstructuur verbeterd kan worden. Daarom tracht hij ook in de metaalafdeling hakselmachines te bouwen om takken e.d. te hakselen om compost te maken. Bovendien zoekt hij naar wegen om het vele stadsvuil te gaan verwerken. 

De afdeling schoon en vuil water management.

Deze afdeling heeft zeer veel werk. Water is in dit zich snel uitbreidende Sintang, midden op Borneo, een probleem aan het worden. Geen riolering, verstopte goten en door de goudmijnen chemisch vervuild rivierwater geven grote milieuproblemen. Broeder Piet van Hoof is de
enige die waterputten graaft en boort, septictanks infgraaft en die ook weer leeghaalt als dat nodig is. Daarom maakt deze afdeling waterputten en septictanks van zelf gemaakte betonringen. Ook rijdt hij met een vrachtwagen met daarop een tank en pompinstallatie rond om septictanks leeg te zuigen.
 


De problemen waarmee gekampt wordt en waar extra geld voor nodig is om door te kunnen groeien zijn: 

Geraamde kosten:
 
a. Enkele nieuwe werkruimten moeten erbij gebouwd worden, ca 250 m2 € 15.000

b. Het basis equipment aan machines en handgereedschappen moet verbeterd en uitgebreid worden. € 12.500

c. Om meer leerlingen te kunnen opleiden zijn enkele eenvoudige woningen voor personeel en leerlingen met water, sanitair en elektriciteirt nodig. € 12.000

d. Er is een nieuwe drijfmest-vacuumpomp nodig om het dichtslibben van de tot nu toe gebruikte zuigpompen te voorkomen. € 5.500

e. Er is een sterkere metalen container nodig ter vervanging van de oude polyestertanks, die te zwak bleken te zijn voor het leeg- zuigen van beerputten. € 2.500

f. Er is extra geld nodig om kleine studie- beurzen te kunnen geven aan veelbelovende jongeren. € 2.500

Totaal € 50.000


Steun ons

Wilt u ons helpen weeskinderen een betere toekomst te geven?