Home
Projecten
Steun ons
Over ons
Uw profiel
Contact

Spotlight

 

 
 

Zambia Mubuyu Farmschool

 
23 september 2013
Project van Kinderhulp-ShareTheCare en geadopteerd door Rotaryclub Maastricht
Project van 'Kinderhulp-ShareTheCare' en geadopteerd door Rotaryclub 'Maastricht-Oost'. Wij proberen dit project in samenwerking met de missieprocuur van de congregatie 'Sociëtas Verbi Divini' te Breda te realiseren. Rotaryclub 'Maastricht-Oost' heeft het project reeds geadopteerd en een verzoek om verdubbeling van de fundraising door het Servicefonds van Cordaid is verzonden.

Vooraf

Het hieronder beschreven project is voorbereid door de stichting ?Kinderhulp-ShareTheCare?te Maastricht, die wij als onze werkgroep voor zuidelijk Afrika beschouwen.
Deze stichting werkt sinds 2000, veelal in samenwerking met de missieprocuur van de SVD (Sociëtas Verbi Divini) te Breda, aan een kansrijker toekomst van (wees-)kinderen in Zimbabwe en Zambia.
Zo heeft de stichting ten behoeve van opvang en hulp aan weeskinderen in Zimbabwe o.a. een officieel geregistreerde kleine NGO opgericht, het door lokale betrokkenen bestuurde ?Chisuma Orphans Fund?. Daarnaast ontwikkelt de stichting in beide landen projecten die de scholing van zeer kansarme (wees-) kinderen kan verbeteren. Daartoe heeft de stichting eerder onderwijzerswoningen gebouwd, elektriciteit aangelegd, leermiddelen aangeschaft, waterputten bij scholen geslagen, enz. enz.
Het bestuur heeft in Zimbabwe en Zambia een uitgebreid netwerk ontwikkeld en werkt in beide landen samen met religieuze en andere betrouwbare partners.
De stichting tracht haar doel o.a. te bereiken door middel van voorlichting zoveel mogelijk serviceclubs in Nederland enthousiast te maken voor het adopteren van een (deel-)project en daarvoor fundraising te organiseren. Ook tracht de stichting door middel van voorlichting ook particulieren en bedrijven bij haar werk te betrekken. 

Inleiding
 
Het hier beschreven project is gelegen op ca 100 km ten zuiden van Lusaka en 35 km ten noordoosten van het provinciestadje Mazabuka in Zambia. 
Het gaat hier om de noodzaak om op grond van de Mubuyufarm een Primary School te bouwen voor de kinderen van honderden werknemers, die permanent in hun zelf gebouwde hutten op het bedrijf wonen. 
In Zambia is het bestuur van de stichting ?Kinderhulp-ShareTheCare? in 2005 voor het eerst in contact gekomen met Willem Lublinkhof en father Gavin Britten. In mei en augustus 2006 hebben twee bestuursleden samen met de Im. Past President van Rotaryclub Maastricht-Oost, mevr. Roovers, de farm wederom bezocht om de bouw van een school verder voor te bereiden.
Willem Lublinkhof is 35 jaar geleden als ontwikkelingswerker in Zambia gaan werken en heeft uiteindelijk een landbouwbedrijf ontwikkeld. Het bedrijf verbouwt o.a. koffie. Het bedrijf heeft intussen vele honderden vaste werknemers en ca 2000 oproepkrachten, die periodiek de koffie handmatig plukken.

    - de uitgestrekte koffieplantage van de Mubuyufarm - 

Het staat buiten kijf dat het inkomen dat deze werknemers op deze farm kunnen verwerven m.n. in deze regio, ca 35 km ten noordoosten van Mazabooka, van het allergrootste belang is.
Het is religieuze leiders, maar ook Willem Lublinkhof zelf een doorn in het oog dat er zo weinig gekwalificeerde mogelijkheden zijn voor scholing van de kinderen van de werknemers. Dat probleem is groter geworden naarmate meer werknemers hun hutten met instemming van Willem Lublinkhof op bij de farm behorende grond bouwden. Een compleet dorp is daardoor ontstaan, waarbij de afstand tot scholen onoverbrugbaar groot is.

  - locatie voor de school; werknemersdorp op de achtergrond -

Probleemstelling

Deze farm heeft enkele honderden werknemers en ca 2000 oproepkrachten, die periodiek handmatig de koffie plukken en verwerken.
Vanwege de afgelegen ligging hebben bijna al deze werknemers in de afgelopen jaren met toestemming van Willem Lublinkhof voor hun gezinnen een hut gebouwd op deze farm. Daardoor is een compleet dorp ontstaan. Een groot en zonder eigen initiatieven van de farmer Willem Lublinkhof onoplosbaar probleem is het ontbreken van onderwijs. De afstanden naar Primary Schools in de omgeving is te groot om te overbruggen, dus vrijwel alle kinderen blijven verstoken van onderwijs.
De eigenaar van de farm vindt het van het grootste belang dat er de kinderen van deze werknemersfamilies bij het door hen zelf gebouwde dorp een gekwalificeerde Primary School gebouwd wordt. Hij doet daarvoor al meer dan van hem verwacht mag worden. Hij wil zelf de eerste zes klaslokalen met meubilair bouwen en bovendien is het fantastisch dat hij de garantie geeft dat de leerkrachten voor de school door het bedrijf betaald zullen worden volgens de geldende overheidsnormen. Hij wil dat persé omdat hij zelf de kwaliteit van de school voor ?zijn? kinderen wil bewaken en op hoog niveau houden.
Om het project te doen slagen zijn er ook leermiddelen, zes onderwijzerswoningen en het nodige installatiewerk, zoals elektriciteit, water riool/septic tanks nodig. En daar is dus geen geld voor.

Projectinhoud

Gegeven het feit dat de zes schoollokalen inclusief al het meubilair door dhr. Lublinkhof zelf gebouwd worden en hij ook de salarissen van de leerkrachten betaald, hebben wij toegezegd om ons in te spannen voor de noodzakelijke realisatie van de zes onderwijzerswoningen, het bijbehorende installatiewerk en de leermiddelen.

Doel van het project

De kinderen van werknemers van de Mubuyu Farm eindelijk de kans geven om goed Primary onderwijs te volgen. Dat is uiteindelijk hun enige kans om in de toekomst een redelijk zelfstandig bestaan op te bouwen en in het grote geheel is dat ook voor Zambia onmisbaar.
Maar ook is dit een voorbeeldproject voor andere grotere agrarische bedrijven, die in dit uitgestrekte land soms zodanig geïsoleerd liggen dat de kinderen van werknemers naar school  gaan wel kunnen vergeten. Of de slechte oplossing zou, zoals zo vaak, weer moeten zijn dat de gezinnen van deze werknemers het zonder hun mannen en vaders moeten stellen omdat ze ver weg een inkomen moeten verdienen.

Op de Mubuyu Farm wordt actief bevorderd dat gezinnen bijeen blijven en kunnen wonen op de farm. Maar daar is dan wel een school bij nodig.

Realisering
 
Met de bouw van de schoollokalen en de inrichting met het noodzakelijke schoolmeubilair is intussen op kosten van dhr. Lublinkhof in september 2006 gestart. Hij zal ook de onderwijzers zelf in dienst nemen en de salarissen betalen.
Met de bouw van de zes onderwijzerswoningen kan binnen een maand na ontvangst van het benodigde geld gestart worden.

Toezicht en controle
 
De school en de onderwijzerswoningen zullen formeel gerealiseerd worden door de geregistreerde Non Profit Organisation ?Mubuyu Farmschool?.
Bestuursleden van de stichting ?Kinderhulp-ShareTheCare? zijn twee tot drie maal per jaar in Zambia en Zimbabwe om projecten te controleren op uitvoering en voortgang.
Lokaal houdt Father Gavin Britten dagelijks toezicht op de bouw en de besteding van de middelen.

Begroting

6 onderwijzerswoningen ? 35.472
Watertank 5000 ltr. met toebehoren ? 1.400
Pijpleidingwerk ? 1.300
2,5 km elektriciteitslijn op palen,
grondkabels, etc. ? 6.800
Boeken en leermiddelen ? 3.100
Diversen en onvoorzien ? 1.928
Totaal ? 50.000

Projecthouder

De projecthouder voor dit project is de Missieprocuur Sociëtas Verbi Divini te Breda.
De dagelijkse leiding ter plaatse, toezichthouder en financieel verantwoordelijke is Father Gavin Britten, penningmeester van de Non Profit Organisation ?Mubuyu Farmschool?. Mrs. Meta Ratser is voorzitter van deze NPO.

Contactadressen

In Nederland:
H.Bennen, Rotaryclub Maastricht-Oost en voorzitter St. ?Kinderhulp-ShareTheCare?, Dorpstraat 78, 6301 BD Sibbe-Valkenburg a/d Geul. Tel: 043-6011185. GSM: 0653 213494. Email: henk.bennen@planet.nl 

In Zambia: Father Gavin Britten, penningmr. NPO ?Mubuyu Farmschool?, PO Box 33063, Lusaka, Zambia. Tel: +260 1 311901/2
Email: gavin@munalicoffee.com

In Zambia: Mrs. Meta Ratser, voorzitter NPO ?Mubuyu Farmschool?, PO Box 33063, Lusaka, Zambia. Tel: +260 1 254141
Email: munali@zamnet.zm

Bankrekening projecthouder
 
Missieprocuur Sociëtas Verbi Divini
Oosterhoutseweg 114
Postbus 18
4847 ZG Teteringen ? Breda
Bank: 65.65.65.411 vermelden: Mubuyu Farmschool - Rotaryclub
  • De uitgestrekte koffievelden van de Mubuyu Farm


Steun ons

Wilt u ons helpen weeskinderen een betere toekomst te geven?